Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
28/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване

РЕШИ:

Избира Весела Николова Караиванова-Начева за подуправител на Националния осигурителен институт.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:  Данаил Кирилов

5525