Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина
22/01/2020

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Деан Стоянов Станчев за член и заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1031