Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
30/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Открива нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1003