Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
30/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Открива нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1000