Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
25/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Джема Маринова Грозданова за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

969