Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.
25/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя деветчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател:

Борис Крумов Грозданов – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.

Членове:

Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;

Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи;

Кирчо Димитров Димитров – народен представител от Парламентарната група „Синята коалиция“;

Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от Парламентарната група на партия „АТАКА“;

Дарин Величков Матов – независим народен представител;

Зоя Кънчева Петрова – дипломиран експерт-счетоводител;

Емил Асенов Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител.

3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното събрание до 30 април 2013 г. за разглеждане.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

968