Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г.
23/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Междинен доклад за дейността на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец март 2012 г. до 15 януари 2013 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Менда Стоянова

771