Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
17/01/2013

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Антоний Венциславов Кръстев като член на Комисията по бюджет и финанси.

2. Избира Гинче Димитрова Караминова за член на Комисията по бюджет и финанси.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 януари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Менда Стоянова

774