Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите
24/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсиите

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Подкрепя предприетите действия на правителството за:

1. Осъвременяване на пенсиите за трудова дейност от 1 април 2013 г.

2. Повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 26 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10065