Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
17/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24а, ал. 4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 17 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9766