Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)
31/08/2012

 


РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и в съответствие с чл. 19, ал. 5, буква „б“ и чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда

РЕШИ:

Взема акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201), приети на 100-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2011 г. в Женева.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9515