Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
09/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Румен Стоянов Овчаров като член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

2. Избира Петър Владимиров Димитров за член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9512