Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
04/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

РЕШИ:

Избира Ваня Донева Георгиева за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 10 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

9507