Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм
05/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Анастасов Карбов като член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

2. Избира Стоян Иванов Иванов за член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9247