Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
27/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни, документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата (ДВ, бр. 74 от 2012 г.)

РЕШИ:

Избира Кирчо Димитров Димитров за член на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни, документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9248