Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
19/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец март 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец март 2012 г.

2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка Временната парламентарна анкетна комисия да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.

3. Временната парламентарна анкетна комисия да се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип в съответствие с числеността на парламентарните групи:

– от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 6 народни представители;

– от Парламентарната група на Коалиция за България – 2 народни представители;

– от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 2 народни представители;

– от Парламентарната група „Синята коалиция“ – 1 народен представител;

– от Парламентарната група на партия „АТАКА“ – 1 народен представител, и

– 1 независим народен представител.

4. Избира председател, заместник-председател и членове, както следва:

Председател:      Диан Тодоров Червенкондев.

Заместник-председател:

                       Иван Николаев Иванов.

Членове:          Станислав Стоянов Иванов,

                       Доброслав Дилянов Димитров,

                       Диана Иванова Йорданова,

                       Ралица Тодорова Ангелова,

                       Светлин Димитров Танчев,

                       Марио Иванов Тагарински,

                       Венцислав Асенов Лаков,

                       Петър Владимиров Димитров,

                       Петър Атанасов Курумбашев.

5. Заседанията на Временната парламентарна комисия се излъчват по Българската национална телевизия и по Българското национално радио.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9249