Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
28/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 18 и ал. 7, чл. 19 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се състои от 6 народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител.

2. Избира председател, зам.-председател и членове на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва:

Председател: Димитър Борисов Главчев от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Заместник-председател: Мартин Димитров Димитров от Парламентарната група „Синята коалиция“.

Членове:

Румен Стоянов Овчаров от Парламентарната група на Коалиция за България;

Рамадан Байрам Аталай от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

Любомир Владимиров Владимиров от Парламентарната група на партия „АТАКА“;

Димитър Анастасов Карбов – независим народен представител.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9250