Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
18/09/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни, документално аргументирани публични разследвания, включително и прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.

2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка комисията да извърши следните действия:

а) в изпълнение на горното на основание чл. 80 от Конституцията на Република България да изиска становища, документи, писмени и устни сведения от всички държавни органи и длъжностни лица, както и от отделни граждани, които имат информация по предмета на проучването, както и да извърши всички други необходими действия за установяване на обективната истина;

б) да изготви доклад, който да съдържа резултатите и изводите от проучването и да направи предложение за решение на Народното събрание във връзка с установеното.

3. Комисията се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип – 6 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група Синята коалиция, 1 от Парламентарната група на партия „АТАКА“ и 1 независим.

4. Избира състав на комисията, както следва:

Димитър Николов Лазаров,

Димитър Бойчев Петров,

Красимир Георгиев Ципов,

Пламен Дулчев Нунев,

Румен Иванов Иванов,

Златко Димитров Тодоров,

Волен Николов Сидеров,

Яне Георгиев Янев,

Мая Божидарова Манолова,

Христо Дамянов Бисеров,

Рамадан Байрам Аталай,

Атанас Тодоров Мерджанов.

5. Избира ръководство на комисията, както следва:

председател: Яне Георгиев Янев;

заместник-председател: Христо Дамянов Бисеров.

6. Комисията се избира за срок от шест месеца.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 20 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

8784