Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2011 г. (поверителен)
04/06/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2011 г. (поверителен)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 132, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2011 г. (поверителен).

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 13 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8617