Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.
04/07/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема годишните доклади на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги за 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 12 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8601