Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г.
12/04/2011

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г. е от 22 април до 1 май 2011 г. включително.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 20 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5305