Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г.
25/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 14 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5021