Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка
07/04/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на подуправител на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл.84, т.8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 12, ал. 2 и 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка

РЕШИ:

Избира Димитър Иванов Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково“, с мандат 6 години, който започва на 12 юни 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

4618