Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за уреждане на нерешените въпроси между Република България и Република Турция, отнасящи се до имуществените и социалните въпроси
07/04/2011

 


РЕШЕНИЕ

за уреждане на нерешените въпроси между Република България и Република Турция, отнасящи се до имуществените и социалните въпроси

Народното събрание на Република България

– във връзка с необходимостта от уреждане на нерешените въпроси между Република България и Република Турция от имуществен и социален характер;

– в изпълнение на чл. 2 от Договора за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Турция, подписан в Анкара на 6 май 1992 г.;

– във връзка с Договора за приятелство, подписан между България и Турция на 18 октомври 1925 г. (т. нар. Ангорски договор от 1925 г.) и Протокола към него;

– на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Призовава българското правителство да ускори работата си в рамките на Смесената комисия по нерешените въпроси между Република България и Република Турция по имуществените и социални теми, в т. ч. и тези на тракийските българи, екзархийските имоти, паметниците на културата и други.

2. Възлага на правителството да обобщи и системзатизира фактическия материал и наличната документация, удостоверяващи претенциите на българската страна, както и да извърши финансов анализ и определяне на техния актуален размер.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4617