Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
31/03/2011

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.

2. Докладът на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите да се изпрати на централните и други органи и организации, които имат отношение към защитата правата на гражданите.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 6 април 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4576