Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
27/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 4 във връзка чл. 18, ал. 2, т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Александър Стойчев Стойков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8702