Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
27/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Димитър Иванов Аврамов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за основен член и ръководител на постоянната делегация на Народното събраине в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8704