Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
21/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 22 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8557