Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили
18/10/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили и за определяне числеността на въоръжените сили

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

1. Приема Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България като програма за развитие на въоръжените сили.

2. Определя общата численост на въоръжените сили на Република България не по-малко от 37 000 души, която следва да бъде достигната до 31 декември 2014 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8706