Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на омбудсман
29/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 91а, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Избира Константин Любенов Пенчев за омбудсман.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 7 октомври 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

8451