Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа
31/05/2012

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа

Четиридесет и първото Народно събрание, като отчита задълбочаване на проблема с пътните съоръжения и възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от последните извънредни събития – земетресения с висока степен на интензивност, поройни дъждове и наводнения, призовава Министерския съвет:

1. Да предприеме незабавно ремонтно-възстановителни дейности по приоритети, на база на констатации от технически експертизи на пътните съоръжения – мостове и виадукти, по републиканската пътна мрежа по ред и процедури, предвидени по закон, с оглед гарантиране на сигурността на конструкциите и безопасността на пътниците и моторните превозни средства.

2. Да изработи Многогодишна програма за мониторинг и рехабилитация на пътните съоръжения от републиканската пътна мрежа, като предвиди същата за финансиране в рамките на бюджетната процедура за държавния бюджет за 2013 г. и в тригодишната фискална рамка 2013 – 2015 г., с източници от държавния бюджет, фондовете на Европейския съюз и международните финансови институции.

Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 31 май 2012 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5419