Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
902-01-47
18/11/2009
Първа сесия
приет
21/04/2010
брой 32/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/01/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/01/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/03/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/03/2010 - приет(зала второ гласуване)
  • 21/04/2010 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 21/04/2010 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала