Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
902-02-10
06/03/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/03/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/03/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/03/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала