Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
  • Дата на раждане : 05/05/1966 Херсон, Украйна
  • Професия: историк;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: stanishev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Парламентарна група на Коалиция за България
председател на ПГ 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/03/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно развитието на ядрената енергетика в контекста на Енергийната стратегия на България.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
16/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно постигнатите резултати в преговорите с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
30/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно финансиране на участието на държавната компания "НЕК" в проекта "Горна Арда".
Отговорено в зала на 30/07/2010.
22/10/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно готовността на България за членство в ЕС.
Отговорено в зала на 22/10/2010.
26/11/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за достигане на средноевропейско ниво на доходите.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
26/11/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно задграничните командировки на членове на кабинета.
Писмен отговор на 26/11/2010.
10/12/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
26/11/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по отношение на обезпечеността на сключваните договори.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
28/01/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно кадровата политика на правителството.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни и обстоятелства при изпълнението на дейностите по изграждане на Автомагистрала "Люлин".
Писмен отговор на 21/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 28/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма".
Отговорено в зала на 28/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за постъпленията от винетни такси за движение по републиканската пътна мрежа и тяхното използване от Агенция "Пътна инфраструктура".
Писмен отговор на 21/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/01/2011.
18/02/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
18/02/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по използване на договореното финансиране от Европейската инвестиционна банка - Транзитни пътища V, и Световната банка - Проект за рехабилитация на републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
21/01/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
18/03/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за ограничаване на контрабандата на цигари.
Отговорено в зала на 18/03/2011.
11/02/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно договорености между Европейската инвестиционна банка и българското правителство на среща между премиера г-н Бойко Борисов и президента на банката г-н Филип Мейщад.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
15/04/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на доходите на правителството.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
20/05/2011
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
01/07/2011
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
15/07/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно смяната на председателя на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 09/03/2012.
20/07/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно готовността на правителството за противодействие на негативните последици от кризата в Гърция.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
07/12/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС