Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно установени неправомерни действия и издаване на документи с невярно съдържание Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/10/2018 в процес на обработка
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно развитието на сектор "Свиневъдство" в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/10/2018 в процес на обработка
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно случаи на български граждани, обвинени или осъдени за трафик на хора в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/10/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район "Панчарево" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 22/10/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно липсата на скъпоструващи лекарства за Диабет тип 2 в аптечната мрежа Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно отделение по хемодиализа в МБАЛ, "Света Петка" Видин и финансовото състояние на болницата Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предадени количества "компост" произведен на площадката за компостиране в с. Еленово, община Нова Загора, обл. Сливен към депо за отпадъци гр. Добрич Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/10/2018 неотговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно награждаването на Дянко Марков - член на Съюза на българските национални легиони със знак "За достойнство и чест", в пряко нарушение на раздел II член 4, член 4 от Парижкия мирен договор Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна торова фракция Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/10/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно официална награда за легионер Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/10/2018 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. "дизайнерски дроги" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 19/10/2018 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейността по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно третиране на земеделски земи с "компост" произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна торова фракция Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 неотговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; Относно състоянието на довеждащ водопровод Добри дол - Лом Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в община Пещера Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно център "Фонд за лечение на деца" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 неотговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно сключени договори на община Чирпан с Държавен фонд "Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Добрич Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно информация в медиите за "зверски пребит" и впоследствие починал български гражданин на територията на столицата Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 19/10/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно преднамерен отказ на Българската агенция по безопасност на храните да вземе втори проби за наличие на чума по дребните преживни животни от животновъден обект в с. Болярово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно структурата на стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за периода 2014 - 2016 г., % Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осъществяване на дейности по обезвреждане на животински отпадъци Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на моста на р.Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на изграждането на Западен околовръстен път Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно електронния регистър на съоръженията с повишена опасност (СПО) Емил Караниколов, министър на икономиката 17/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно повишаване качеството на живот на болните от деменции - прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/10/2018 оттеглен
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предстоящите структурни реформи в Агенция "Митници" и НАП Владислав Горанов, Министър на финансите 17/10/2018 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно състоянието на Интегрираната система за наблюдение и защита на границата между България и Турция Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/10/2018 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно справянето с престъпността в курортните селища през летен сезон 2018 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реалността на възможностите за интеграция, трудова и социална, на хората, страдащите от деменция Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 17/10/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Габрово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм Владислав Горанов, Министър на финансите 15/10/2018 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно преодоляване на макроикономическите дисбаланси Владислав Горанов, Министър на финансите 15/10/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно поредното оскверняване на паметника на Съветската армия в София Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 15/10/2018 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно Центъра за хемодиализа в МБАЛ "Св.Петка" - гр.Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/10/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно нередности в учебник за 9 клас, които противоречат на Конституцията на Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 неотговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно обезопасяването на кръстовища в община Белица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 отговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно позиция на заместник министър-председателя г-н Валери Симеонов относно държавната политика по предоставяне на българско гражданство на лица от български произход Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/10/2018 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно отговор на министъра на правосъдието до омбудсмана на Република България, във връзка с жалба № 5432/2018 г. от Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи защитили държавната граница през 2008 г Цецка Цачева, Министър на правосъдието 11/10/2018 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България Емил Караниколов, министър на икономиката 11/10/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно тревожна информация, съдържаща се в писмо на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) до Сотир Цацаров, главен прокурор и Цецка Цачева, министър на правосъдието Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно производството на зърнени култури за реколти 2015, 2016, 2017 и 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/10/2018 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно изпълнението на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ" по приоритетна ос № 3 "Прозрачна и ефективна съдебна система", в частта му разработване и внедряване на софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ Цецка Цачева, Министър на правосъдието 10/10/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно обединяване на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в едно дружество Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/10/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Държавната агенция за закрила на детето Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 10/10/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно участието на Министерство на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/10/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обявената обществена поръчка за разработване на методики за медицинската експертиза и оценка на работоспособността в изпълнение на проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно разходвани средства за укрепване на свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 10/10/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предсрочно изискуемите кредити и задълженията, платени от държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно опростените дългове по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010-2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предоставените кредити на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно лицата, заплащащи данък върху доходите за физическите лица (ДДФЛ) за периода 2013-2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 09/10/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно необходими спешни мерки за държавните центрове по хемодиализа Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/10/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/10/2018 в несъответствие с ПОДНС
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно политика по разширяване на Европейския съюз Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 05/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изчислени размери на някои пенсии Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 04/10/2018 отговорено
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; Относно последния прием по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурунтноспособността на "Е. Миролио" ЕАД, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки" Емил Караниколов, министър на икономиката 04/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно вложени количества компост, произведен от "Е. Миролио" ЕАД, на площадката в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, в площи за отглеждане на зърнени култури и лозя Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно финансов отчет и анализ на дейността на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД към 30.06.2018 г Емил Караниколов, министър на икономиката 04/10/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово, обл. Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/10/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на торови маси в животновъдните обекти в и извън регулация в селата Караманово и Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател 03/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 03/10/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е-79), "Мездра-Ботевград", лот 1 и 2 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня, край с. Краводер, път I-1, Монтана-Враца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ремонт на жп гарата в Стара Загора Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/10/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно незаконна сеч на територията на общ. Дулово, Силистренска област Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно обмена на данни между кадастъра и имотния регистър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно незаконна сеч на територията на община Дулово, Силистренска област Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения ДДФЛ, разпределените дивиденти, дохода по чл. 142 от ДОПК за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 03/10/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с. Ясен - с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно продължаващите проблеми, свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/10/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състоянието на материално-техническата база на пощите в Плевенска област Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/10/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състояние на паметник на Свободата на връх Свети Никола Боил Банов, Министър на културата 03/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно реализиране на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно дезинфекция на влизащите в страната автомобили на ГКПП Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се справи с последиците от обявената зараза от чума по дребните преживни животни в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно финансовите трудности на Държавна опера - Русе и мерките за тяхното преодоляване Боил Банов, Министър на културата 02/10/2018 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно списък на акредитираните лаборатории за анализ на строителните материали Емил Караниколов, министър на икономиката 02/10/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно кадровото осигуряване на системата на училищното и предучилищно образование и Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/10/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД Емил Караниколов, министър на икономиката 01/10/2018 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия на управителя на Балнеологичен център "Камена" ЕАД - Велинград и създаденото, вследствие на действията й на обществено настроение в общ. Велинград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/09/2018 отговорено
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно получаването на пожизнена месечна премия от личните треньори на олимпийските ни и световни медалисти Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/09/2018 отговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно разкрита фабрика за незаконно производство на тютюневи изделия в село Калугерово, община Лесичево, област Пазарджик Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно прехвърлянето на Изпълнителна агенция "Медицински одит", като щат и бюджет, към системата на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/09/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно бъдеще на сграда на Кинотеатър, бивш "Модерен театър", гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 26, (идентификатор № 68134.401.258) кв. 28 Боил Банов, Министър на културата 28/09/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно създаването, организацията и законовото изискване за двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър Цецка Цачева, Министър на правосъдието 28/09/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно проблем с предоставянето на водоснабдителна услуга в махала "Андрейна", гр. Батановци, общ.Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с функционирането на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенцията по вписванията Цецка Цачева, Министър на правосъдието 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно проверки на Инспекция по труда за спазване на чл. 302 от Кодекса на труда, във връзка с дуалното обучение Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно дуалното обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/09/2018 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2018 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/09/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно състоянието на престъпността в община Роман и действията на МВР по окомплектоване състава на РУП - Роман Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/09/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/09/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно изпълнение на чл. 17 и чл. 84 от Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 26/09/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мерки на Министерството на вътрешните работи за ефективно прилагане на разпоредбата на чл. 178ж от Закона за движението по пътищата при нарушаване на разпоредбите на чл. 58 от същия и предотвратяване на масовото нарушаване на тези разпоредби (движение и спиране в лентата за принудително спиране) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 26/09/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно чистотата на въздуха в гр.Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно мерки срещу замърсяването на въздуха в гр. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/09/2018 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" Боил Банов, Министър на културата 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно брой свине отглеждани през стопанските години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег.номер № 9144-0461 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени съоръжения на фирма "Авалон Индъстри" АД в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата инфилтрат - течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002, 7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 7332-0001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054, 7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 7340-0106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575, 7583-0195 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата инфилтрат-течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно измерване степента на интегрираност на аграрната политика на Министерство на земеделието, храните и горите чрез добавената стойност и заетостта Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/09/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за извършване на частна охрана Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 21/09/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно Проект на Заповед за ограничаване на груповия лов на дива свиня във връзка със заболяването на Африканска чума по свинете Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/09/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно зачестили случаи на нов вид телефонна измама Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 21/09/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно обявена от Министерството на вътрешните работи обществена поръчка за "Оптимизиране на вътрешноорганизационните процеси на МВР /реинженеринг на процесите/" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 21/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми отпадъци от твърди битови отпадъци в общ. Попово Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно водовземане от подземни води в с.Караманово, община Ценово, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/09/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно разрешителни за водовземане за поене на животни от подземни води в с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/09/2018 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно състояние на спортните бази в училищата на територията на Пловдив област Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функционалните задължения на министъра на Българското европредседателство към момента Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/09/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно процедура на Министерството на отбраната за осигуряване летателната годност на самолети Су-25 К/УБК Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно възможността за електронно обучение на учениците Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно невярна, неадекватна и подвеждаща информация, изпратена от Българската агенция по безопасност на храните до Световната организация по здравеопазване на животните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно проблеми при тютюнопроизводството и мерките, които Министерство на земеделието, храните и горите предприема за тяхното решаване Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно актуализиран проект на инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на 43-ото Народно събрание на 2 юни 2016 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с Решение на 43-то Народно събрание на 2 юни 2016 г. (ДВ, бр.43 от 2016 г.) Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно разработване и приемане и областни планове за развитие на горските територии Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно изплащането на задължения от "Топлофикация София" ЕАД към БЕХ и "Булгаргаз" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/09/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проект за инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за пехота Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно отпускане на допълнителни бройки към Център за спешна медицинска помощ Хасково за сформиране на допълнителен екип към филиала в гр. Тополовград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/09/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 18/09/2018 отговорено
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно издаването на Наредба по чл.450а, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс за електронни запори на банкови сметки Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/09/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети мерки от органите на МВР за преустановяване, разкриване и недопускане извършването на престъпление по чл. 159 Наказателния кодекс Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 14/09/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно включване на ваксината срещу Ку-треска в държавната профилактична програма за 2019 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; Относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно брой регистрирани животновъдни обекти по чл. 137 от Закон за ветеринарномедицинската дейност на територията на област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансово и оперативно състояние на свързаните предприятия с "Държавна консолидационна компания" ЕАД Емил Караниколов, министър на икономиката 13/09/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/09/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/09/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състояние на родилната помощ в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно чистотата на въздуха в Република България Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно актуално състояние на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените договори Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите на град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно просрочени задължения на/към Националната здравноосигурителна каса към/от чужди държави и фондове Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно премахването на подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/09/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състоянието на пътната маркировка и пътните знаци в регион Плевен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно проведена инвентаризация на активите на "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище "Киреч Търла" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно изпълнение на оперативна програма "Морско дело и рибарство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно нападение на дървесни видове от вредители Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/09/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно нападение на дървесни видове от вредители Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/09/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно нерешени проблеми с Регионално управление на образованието - Сливен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно степента на риска от по-масово разпространение на заболяването "западнонилска треска" у нас Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прилагане на разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно организацията нa дейността на детските кухни, необходимост от промени в правилата за регистрация на желаещите и получаването на храна за неорганизиран контингент деца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/09/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно лечение на пациенти с Муковисцидоза и Пулмонална хипертония Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/09/2018 оттеглен
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно каменни кариери до с. Белащица, Община Родопи, Област Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла" участък "Кереч Търла - запад" и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с.Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на АС - Стоунс" - ООД, Пловдив Теменужка Петкова, министър на енергетиката 28/08/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, на "АС - Стоунс" ООД, Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/08/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно проблеми с водоподаването на кв. Рилци, гр. Добрич Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/08/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно реализиране на съвместна дейност с трансплантационните центрове в Европа на базата на двустранни и многостранни споразумения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/08/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/08/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/08/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно Наредба №6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/08/2018 отговорено
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; Относно взетите мерки срещу замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Белащица от дейността на двете кариери Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/07/2018 отговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; Относно процедура по отдоване на концесия на Летище София Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/07/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/07/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/07/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Цецка Цачева, Министър на правосъдието 27/07/2018 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно действия на Агенцията за социално подпомагане Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/07/2018 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно отношение към българска гражданка и начин на работа на органите на МВР в гр. Трявна и гр. Габрово Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 26/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно финансиране на изложба от Българския културен институт в Лондон Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно дейността на българските културни институти в чужбина за периода януари 2017 г. - юни 2018 г. Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно концесията на летище Пловдив Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно критерии за изпълнител на обществена поръчка Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 оттеглен
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно Националната програма за енергийна ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно проблеми в прилагане на норми на трудовото право в "Летище София" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно административна сграда, ул. "Г. Бенковски" № 1-3, част от архитектурен паметник на културата от Национално значение Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно анализ на капиталовите разходи, извършени от Летище София ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Плащания по схемата за единни плащания на площ за отглеждане на царевица за силаж през кампании 2015, 2016, 2017 г. и по подадени заявления за кампания 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено