Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно писмен отговор с изх. № 0201-86/04.05.2018 г относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/06/2018 в процес на обработка
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно способности на МВР за реагиране при радиационни, химически и биологически заплахи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/06/2018 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно извършена селекция по програма "Еразъм+", КД 1 "Мобилност за младежки работници" и КД2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" - дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изграждането на площадки за противоградна защита в област Хасково Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно ремонтни дейности на път 3-308 Ябланица - Златна Панега и път 3-1031 Роман - Червен бряг, община Роман, област Враца Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2018 неотговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно концентрацията на собствеността на земеделската земя в Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно административното натоварване на лекарския състав при отчитане на дейността на лечебните заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/06/2018 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно Прилагането на § 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за развитието на академичния състав в Република България ( обн. в ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/06/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно мерки за подкрепа на младите фермери чрез програми на национално ниво и чрез Общата селскостопанска политика Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2018 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/06/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно "Държавна лаборатория Българска роза" ЕООД Емил Караниколов, министър на икономиката 11/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно липсата на аптеки в населени места Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 оттеглен
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно извършването на неотложен ремонт на международен път II - 14 Видин - Кула - Връшка чука в участъка Бяла Рада - Войница Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проверка на място във връзка с изпълнението на дългосрочен договор с ДГС Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД Владислав Горанов, Министър на финансите 08/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно процедура по Закона за обществените поръчки в община Ценово, област Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/06/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно доклад за извършена проверка в периода 22.03 - 24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) №322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора "Свинекомплекс Бръшлен" АД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/06/2018 неотговорено
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина Боил Банов, Министър на културата 08/06/2018 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена надлимитна медицинска дейност Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно експлоатация на български работници от български фирми в Белгия Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/06/2018 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно служебно облекло и обувки за служителите на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно дооборудване на модулите на военните формирования, разположени до планински региони със снегопочистваща техника - роторни снегорини Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/06/2018 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно оборудването с офис техника в системата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отчет на Одитния комитет за 2017 г. за "ВиК-Шумен" АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир "Тича" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/06/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно неизплатени средства за предаден тютюн за 2016 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно мерки на държавата за защита на децата на българска гражданка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/06/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно финансовото състояние на "ВМЗ" АД - гр. Сопот и обезпечеността с договори за реализация на произвежданата в дружеството специална продукция Емил Караниколов, министър на икономиката 06/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разходите за онкомедикаменти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно възможността Министерство на земеделието, храните и горите да подпомага дейността на агрометеорологичната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология БАН, чрез осъществяване на целево финансиране на наблюденията и поддръжката на тази мрежа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 05/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно сигнал за злоупотреба при одобряване на изпълнители по Културната програма за Българското европредседателство Боил Банов, Министър на културата 05/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно питейната вода на водоснабдителна система Брягово, област Хасково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно забавено разглеждане на жалби до НЕЛК срещу решения на ТЕЛК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/06/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата течна фракция отпаднала от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в село Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г до 01.03.2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно осъществени проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/06/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно средства за защитено Основно училище "Васил Левски" - община Върбица по единни разходни стандарти по дейност 322 "Неспециализирани училища" от ЕБК за 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/06/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Радовец, общ.Тополовград, обл. Хасково Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 01/06/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно ползването на училищни автобуси в община Септември Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/06/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно отстраняване на негативни последици от изграждането на оградата с Турция Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 01/06/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно Републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно предвижданията за развитие на пристанищен терминал "Бургас изток 1", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - пристанище Бургас Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31/05/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно възможност за развитие на поклоннически туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 31/05/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 31/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020) Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно участие на България в Европейската STEM коалиция Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/05/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката за взаимодействие с родителите за приобщаване на децата в образователната система Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/05/2018 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно визитата на българския премиер в Москва в края на май 2018 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 31/05/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно дейността на ОД на МВР - област Разград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно състоянието на републиканските пътища на територията на област Разград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/05/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно прилагане на мярката таван на субсидиите за периода 2014 - 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно нарушение от служител на Регионален отдел Надзор на язовирни стени и съоръжения / НЯСС / Северна Централна България Емил Караниколов, министър на икономиката 31/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2018 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно 11-ата сесия на заседание на държавите, страни по Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания - 12-14 юни 2018 г., Ню Йорк (САЩ) Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 30/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно организацията на извършваните трансплантации, на българските пациенти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор достъпна среда Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно Ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на община Рудозем с влошено качество на настилките в следствие на строителство на язовир "Пловдивци" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно заповед за забрана за фотографиране в обособена стратегическа зона за сигурност към временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турска граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 30/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на Република България за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/, ресор Образование и наука Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Плана за действие на РБ за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания /2015-2020/ ресор транспорт Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно въвеждането на жестовия език, като една от стратегическите цели в Плана за действие на РБ за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък от път ІІІ-7003 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно наложени финансови корекции на община Бургас Томислав Дончев, заместник министър-председател 30/05/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно разкриване на директна авиолиния София - Техеран Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 30/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно обезпечаване на морските плажове със спасители Николина Ангелкова, министър на туризма 30/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно определяне на ставките на площ обработваема земя и сроковете за изплащане на субсидиите към земеделските стопани за кампания 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно мерки за обезвреждане на животински отпадъци в страната Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно епизоотичната обстановка в страната Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/05/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на дружеството "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД за последните 2 години Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно последващи действия след извършена проверка в Дирекция социално подпомагане "Габрово" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Стара Загора Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/05/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно намаляване на таксата при Дунав мост Видин - Калафат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 23/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно 11-тата сесия на Заседание на държавите, страни по Конвенцията на ООН за защита правата на Хората с увреждания, от 12 до 14 юни 2018 г. в Ню Йорк, САЩ Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 23/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно възрастовата структура на преподавателите в държавните училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/05/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 23/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно участие на български шахматисти в 43-та Олимпиада по шахмат в Батуми, Грузия Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 23/05/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно проблеми в хидромелиорациите при новия поливен сезон Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно Състояние нан стадион ФК Пирин Земен и прилежащата спортна инфраструктура, включваща басейн изградени по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с № 14/321/01326. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 22/05/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива Владислав Горанов, Министър на финансите 22/05/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно проверка на състоянието на съоръжение (мост), намиращ се на (83+200 км), част от Републикански път I-6 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на Област Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/05/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно не упражнен контрол при разходването на публични средства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно жизненият стандарт на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст от 200 лв. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно забавяне на продължаването на срока на удостоверения за категория на места за настаняване Николина Ангелкова, министър на туризма 21/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно структура на преките чуждестранни инвестиции за 2017 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 21/05/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно рехабилитация на Самоковско шосе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/05/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно действия на Министерство на околната среда и водите за почистване на езерото в с. Панчарево, общ Столична Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: 826018141, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торови маси генерирани от ППК "СТАРТ 93" с ЕИК: 827113051, с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно спешна необходимост от финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 18/05/2018 оттеглен
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфракструктура Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейността и компетентното управление на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/05/2018 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно АМ "Хемус", връзка към индустриален център гр. Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/05/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на Гранично контролно-пропускателен пункт - Маказа Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона и направените изводи за съотношение между повдигнати обвинения по досъдебно производство и постановена осъдителна присъда Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно прием на гражданина Б. И. Димитров, гр. Шумен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 17/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно профила на кандидатите, подали молби за получаване на българско гражданство Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик Цецка Цачева, Министър на правосъдието 17/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно закриването на Териториална дирекция "Държавен резерв" - Враца Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно възпитателните училища интернати (ВУИ) и Социалните педагогически интернати (СПИ) в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно изготвяне на Национална здравна карта за територията на област Шумен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно нарушения в ТП "ДГС Върбица" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно откриване а ГКПП Банкя-Петачинци между Република България и Репубика Сърбия Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно задължението за електронно попълване на рецептурните бланки, на които се предписват лекарствените продукти, заплащани изцяло или частично от НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно 160 години от създаването на Болградската гимназия в контекста на демографската политика на Българското председателство Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 16/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно въвеждането на нова технология за контрол на кръвните продукти за вирусоносителство Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/05/2018 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно средствата и дейността на Фонд "Радио и телевизия" Владислав Горанов, Министър на финансите 16/05/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставяне на агростатистическа информация за производството на зеленчуци на открито и оранжерийно производство и производство на плодове за реколти от 1980 г. до 1989 г. и реколти от 2010 г. до 2017 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка за наличието на непозволени предмети и средства в местата за лишаване от свобода Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/05/2018 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; Относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилни жилищни сгради в обл. Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно приоритети по Програмата за развитие на селските райони за територии с природни ограничения и за граничните райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно дейността на Националната агенция по оценка на акредитация Томислав Дончев, заместник министър-председател 11/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/05/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно нелоялни търговски практики по отношение на хранителните продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно оценка и провеждане на транспортната инфраструктура в страната спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно управлението на СУ "Александър Иванов-Чапай", гр. Белово Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2018 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно нарушения по програмата "Приеми ме 2015" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/05/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно проектиране и строителство на язовир "Нейковци", община Трявна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/05/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно допълнително командировани служители на Министерството на земеделието, храните и горите в Постоянното представителство на Република България в ЕС, Брюксел Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/05/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно състояние на републикански път ІІІ-8081 от гр. Маджарово - с. Бориславци - с. Малки Воден до разклона за гр. Любимец Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/05/2018 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно писмо на граждани от с. Медвен, общ. Котел, касаещи опасно свлачище Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно Национална програма "Квалификация" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно брой молби за получаване на българско гражданство от граждани от български произход за една година и колко от тях са го получили Цецка Цачева, Министър на правосъдието 09/05/2018 в несъответствие с ПОДНС
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от Вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури създадени като самостоятелни юридически лица Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 09/05/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно развитието на два големи проекта край гр. Сливен Емил Караниколов, министър на икономиката 08/05/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за преодоляване на недостига на медицински специалисти в училищата в страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/05/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно Инвестиционен проект "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 неотговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/05/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/05/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно железопътен превоз на лицата с увреждания и с ограничена подвижност Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно политиката за интеграция на хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 03/05/2018 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проведено многонационално учение Saber Guardian - 2017 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политика на Министерството на отбраната за развитие на "ТЕРЕМ" ЕАД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно Държавно горско стопанство "Миджур" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/05/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 03/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно привеждане на пътната инфраструктура и нейната оценка спрямо плановете за създаване на военна Шенгенска зона за по-ефективно придвижване на тежката техника и боеприпасите на силите за бързо реагиране на НАТО Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 оттеглен
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно подготовката и изпълнението на проекти по Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 03/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно обществена поръчка с предмет "Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки "Имущество" и "Релсови превозни средства" за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 5 години Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща общ. Гулянци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/05/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно натовареността на следователите с дела за разследване съгласно закона? Колко дела средно годишно разследва един следовател, по колка от тях се достига до повдигане на обвинение и съответно по колко от тях има осъдителна присъда? Цецка Цачева, Министър на правосъдието 02/05/2018 оттеглен
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно необходимост от изграждане на ново пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път III-667, Плодовитово - Първомай - Асеновград, поради лошото конструктивно състояние на съществуващия мост и силно ограничената му товароносимост Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/05/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверка на състоянието на спортните съоръжения в училищните дворове Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно задължително писмено съгласуване на международни инициативи на общините с Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно проект за Национална здравна карта Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 оттеглен
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно пациентите с белодробни заболявания, лишени от възможност за продължаващо лечение и рехабилитация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно повишаване качеството на живот на болните от деменции-прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно заболеваемостта от белодробните болести и "Хроничната обструктивна белодробна болест" в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/05/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проектите за учебни програми по български език и литература за ХІ и ХІІ клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно отношението на Министерството на образованието и науката към проблемите на чуждестранната българистика Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/05/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно интереса за обучение в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" Боил Банов, Министър на културата 02/05/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на р. Дунав Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 30/04/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав Владислав Горанов, Министър на финансите 30/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно предложение за почетен консул на Република България в Република Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 30/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно контрол по изпълнението на дългосрочен договор с Държавно горско стопанство Сеслав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно контрол по дейността на дърводобива и лесокултурната дейност Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/04/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно сигурността и обезпечеността на Генералното ни консулство в Мюнхен Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно месечната добавка към пенсията /сбора от пенсии/ по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/04/2018 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно дейността на кариера в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски Теменужка Петкова, министър на енергетиката 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Декларация № 1 от участник/подизпълнител по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървести горски продукти / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.ДВ бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ за периода от 2015 до 2018 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Удостоверение за регистрация на течен органичен тор "Екстра Форс"/Extra Force" № 269/21.03.2018 г., издаден на "Пестицид" ЕООД, с ЕИК:837082832, гр. Костинброд, ул. "Славянска" № 2, обл. София Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/04/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с амбразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на отпадни производствени води от млекопреработвателно предприятие във водоеми в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/04/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено по Инвестиционното предложение за "Изграждане на инсталация за производство на течен органичен тор "Екстра Форс"/ "EXTRA FORCE" на възложителя "Пестицид" ЕООД с ЕИК 837082832, гр. Костинброд, с удостоверение за регистрация № 269/21.03.2018 г., издадено от Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия и консумативи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/04/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейност на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 26/04/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/04/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно собствеността и състоянието на следните струнни музикални инструменти: цигулка, изработена от Антонио Страдивари през 1716 г., цигулка, изработена от Джузепе Бертоломео Гуарнери (дел Джезу) през 1733 г. цигулка, изработена от Гофредо Капа през 1961 г. и виолончело, изработено от Матео Гофрилер през 1726 г. Боил Банов, Министър на културата 25/04/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за увеличаване на броя на електронните дъски за електронно четимите учебници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно подобряване и обезпечаване на нормалното протичане на процедурите по възлагане на обществени поръчки Владислав Горанов, Министър на финансите 25/04/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води Николина Ангелкова, министър на туризма 25/04/2018 отговорено
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; Относно наличие на криминални регистрации на заместник кмета на община Сопот. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно състояние и собственост на бомбоубежищата на територията на Република България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ; Относно поредния битов инцидент в с. Розино Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно правилото за максимален размер на получавани една или повече пенсии Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/04/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно спазването на правилата за движение в България от водачи на моторни превозни средства с чужда регистрация Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно ПТП-та на международен път Е 79 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/04/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно бъдеще на сградите на Средно училище "Ангел Кънчев", гр. Плачковци, кв. Късовци, общ. Трявна Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/04/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно предприети действия след катастрофата на автомагистрала "Тракия" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/04/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, обл. Плевен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/04/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/04/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно пореден случай на нападение над деца от домашни любимци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 23/04/2018 отговорено