Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 23/10/2018


Комисия по правни въпроси
23/10/2018, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Указ № 230 от 16.10.2018 г. на Президента на Република България, постъпил на 18.10.2018 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 г. и мотивите към указа.
сряда, 24/10/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
24/10/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-73, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 9 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г. -- за първо гласуване.
4. Разни.
Комисия по здравеопазването
24/10/2018, 14:15
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ще проведе извънредно заседание на 24.10.2018 г., /сряда/ от 14:15 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 132, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. – първо гласуване.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 2.07.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.

3. Законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 4.07.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Маиров Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.– обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.

От Ръководството
Комисия по външна политика
24/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1.Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.

2.Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 802-01-36, внесен от Министерски съвет на 08.10.2018 г.


3.Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект на Закон за киберсигурността, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г. – второ гласуване;
2. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерски съвет на 05.10.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.

3. Изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

4. Разни
Комисия по политиките за българите в чужбина
24/10/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Информация за хода на работа на съвместната експертна Комисия по историческите и образователни въпроси с Македония и изясняване на спорните моменти от общата история на двете страни.
2. Разни.
четвъртък, 25/10/2018


ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г.

2. Разни
1. Представяне и обсъждане на законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители.

2. Представяне и обсъждане на законопроект за личната помощ, № 854-01-64, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.

3. Представяне и обсъждане на законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет.

4. Обсъждане на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:
№ 802-01-5, внесен от Министерски съвет;
№ 854-01-7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители;
№ 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков;
№ 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и
№ 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители (за второ гласуване - продължение).
Комисия по здравеопазването
25/10/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОще проведе редовно заседание на 25.10.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Национална гражданска инициатива „7000“, ПГ-839-01-14, внесена на 27 юни 2018 г. от Инициативен комитет.

2.Представяне и обсъждане на предложение на Българското урологично дружество и Българското онкологично научно дружество за въвеждане и прилагане на ПСА рисково адаптиран подход за ранно диагностициране на рака на простатната железа