Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 13/11/2019


Комисия по земеделието и храните
13/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/11/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 134
1. Законопроект за защита на правата и интересите на възрастните хора, № 954-01-62, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 05.09.2019 г.

2. Законопроект за възрастните хора, № 954-01-73, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 18.09.2019 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/11/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД:

1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 902-01-48, внесен от Министерски съвет на 18.09.2019 г.
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 08.10.2019 г.
3.Разни
четвъртък, 14/11/2019


Комисия по икономическа политика и туризъм
14/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г. -- за първо гласуване.
(Поканени: Министерство на туризма; Министерство на вътрешните работи; Комисия за защита на потребителите; Българска асоциация на туристическите агенции; Асоциация на българските туроператори и туристически агенции; Българска туристическа камара; Български съюз по балнеология и СПА туризъм; Национален борд по туризъм; Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация; Български туристически съюз; Сдружение „Българско ски-училище“; Национално сдружение на общините в Република България)
2. Разни.
Комисия по бюджет и финанси
14/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Проект на Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с планираните разходи за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО за 2018г. и 2019 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52 /09.10.2019г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.
Комисия по отбрана
14/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Разни.
Комисия по правни въпроси
14/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 902-01-59, внесен от Министерски съвет нa 06.11.2019 г.

2. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 754-01-49, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 27.07.2017 г.

3. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет нa 08.10.2019 г.
Комисия по културата и медиите
14/11/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-16, внесен от Министерски съвет на 04.11.2019 г.

2. Разни.
1. Изслушване на СЕМ;
2. Изслушване на КРС;
3.Разни.
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15.10.2019г.


2. Разни.