Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите 854-02-4 11/01/2018 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика 854-02-3 11/01/2018 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека 854-02-2 11/01/2018 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 854-02-1 11/01/2018 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;
Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 година 820-00-1 11/01/2018 Решение
Отчет на Българската народна банка за януари - юни 2017 г. и Бюджет на БНБ за 2018 г. 707-00-3 22/12/2017 Решение
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2017 г. - 20 декември 2017 г. 720-00-20 19/12/2017 Решение
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 754-05-56/22.11.2017 г от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политиката за изграждани на електронно управление 754-00-136 15/12/2017 Решение ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ТОДОР БАЙЧЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;ЛЮБОМИР БОНЕВ;ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ;ИВАН ИВАНОВ;СТОЯН МИРЧЕВ;КРУМ ЗАРКОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;СЛАВЧО ВЕЛКОВ;СТЕФАН БУРДЖЕВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;ДОРА ЯНКОВА;ЛАЛО КИРИЛОВ;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;ПЕТЪР ВИТАНОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;ВЕСКА НЕНЧЕВА;ДОНКА СИМЕОНОВА;БОГДАН БОЦЕВ;АТАНАС КОСТАДИНОВ;РУМЕН ГЕОРГИЕВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;ИВАН ГЕНОВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;КОЛЬО МИЛЕВ;ИВО ХРИСТОВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ;ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;ГЕОРГИ СТОИЛОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;НОНА ЙОТОВА;РУМЕН ГЕЧЕВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;ЯВОР БОЖАНКОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ВАСИЛ АНТОНОВ;ПЕНЧО МИЛКОВ;АНТОН КУТЕВ;СПАС ПАНЧЕВ;
Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-55/22.11.2017 г от народния представител Румен Гечев към министъра на финансите Владислав Горанов 754-02-111 14/12/2017 Решение МЕНДА СТОЯНОВА;
Проект на решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа 754-02-110 14/12/2017 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;