Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания 12/07/2018 60/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения 12/07/2018 61/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 11/07/2018 61/2018
Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 06/07/2018 59/2018
Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие 06/07/2018 59/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 04/07/2018 59/2018
Закон за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U) 27/06/2018 57/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ 27/06/2018 57/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" 21/06/2018 56/2018
Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи 20/06/2018 55/2018