Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча 12/09/2019 74/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 12/09/2019 74/2019
Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни 11/09/2019 74/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване 05/09/2019 71/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията 04/09/2019 72/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори 31/07/2019 63/2019
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 31/07/2019 64/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите 31/07/2019 64/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 31/07/2019 64/2019
Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment) 26/07/2019 60/2019