Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 10/10/2018 87/2018
Закон за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон 10/10/2018 87/2018
Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма 10/10/2018 87/2018
Закон за физическото възпитание и спорта 05/10/2018 86/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 04/10/2018 86/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 28/09/2018 84/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 26/09/2018 83/2018
Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата 14/09/2018 80/2018
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 13/09/2018 77/2018
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане 04/09/2018 77/2018