Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 30/11/2017 99/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 29/11/2017 97/2017
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. 29/11/2017 99/2017
Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право 23/11/2017 97/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 23/11/2017 97/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 23/11/2017 97/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 23/11/2017 97/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 22/11/2017 97/2017
Закон за концесиите 16/11/2017 96/2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор 15/11/2017 95/2017