Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация относно Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози относно поетите задължения, плащанията и вноските COM(2018) 475 15/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 27 от Правилника за длъжностните лица и член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (географски баланс) COM(2018) 377 15/06/2018
COM (2018) 462 COM(2018) 462 14/06/2018
COM (2018) 465 COM(2018) 465 14/06/2018
COM (2018) 460 COM(2018) 460 14/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество COM(2018) 463 14/06/2018
COM (2018) 461 COM(2018) 461 14/06/2018
COM (2018) 470 COM(2018) 470 13/06/2018
JOIN (2018) 14 JOIN(2018) 14 13/06/2018
JOIN (2018) 17 JOIN(2018) 17 13/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания COM(2018) 458 13/06/2018
COM (2018) 466 COM(2018) 466 13/06/2018
COM (2018) 478 COM(2018) 478 13/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания COM(2018) 459 13/06/2018
COM (2018) 480 COM(2018) 480 13/06/2018
COM (2018) 467 COM(2018) 467 13/06/2018
COM (2018) 472 COM(2018) 472 13/06/2018
JOIN (2018) 16 JOIN(2018) 16 13/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценката и изпълнението на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва {SWD(2018)344} COM(2018) 468 13/06/2018
COM (2018) 476 COM(2018) 476 13/06/2018