Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 24/10/2017
 • 11:00 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
 • 11:00
  „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата“ е темата на кръгла маса в Народното събрание, която организират на 24 октомври 2017 г. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето. Това е вторият форум през 2017 г. в Народното събрание, на който ще се обсъждат въпроси, свързани с подкрепа на системата за закрила на децата.

  На кръглата маса, която започва в 11.00 часа в зала „Изток” на Народното събрание, са поканени депутати, представители на държавни институции, на Националния съвет за закрила на детето и на неправителствените организации, които работят по проблемите на децата.

  На първия форум, който беше през юли 2017 г., бяха представени становища на държавни институции и беше създадена работна група за изготвяне на промени в законодателството. Организаторите на кръглата маса изразяват увереност, че благодарение на съвместните усилия на всички институции и неправителствени организации в България ще бъдат създадени сигурни гаранции за спазване на правата на детето и за защита на неговите интереси.
сряда, 25/10/2017
четвъртък, 26/10/2017
петък, 27/10/2017
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 25/10/2017, 14:30

Видео излъчване от Народното събрание

  Последни заседания
  Парламентарен контрол
  Заседания на комисии