Народно събрание на Република България - Начало
Последни новини

Предстоящо в Народното събрание
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Търсене
Намали големината на шрифта Увеличи големината на шрифта Google play Appe app store
Пряко предаване на заседание на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България – 26/11/2015, 14:30

Видео излъчване от Народното събрание

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ

Избор на Инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Българско председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа   10 ноември 2015 - 18 май 2016г. Парламентарно измерение.

SEECP

Последни заседания
Парламентарен контрол
Заседания на комисии